205 – حل مشکلات مکالمه دانش آموزان در درس عربی با روش های مناسب 2000 تومان

205 – حل مشکلات مکالمه دانش آموزان در درس عربی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر عربی  : حل مشکلات مکالمه دانش آموزان در درس عربی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
48 – افزایش تفهیم درس عربی برای دانش آموزان  پایه هفتم با روش های مناسب 2000 تومان

48 – افزایش تفهیم درس عربی برای دانش آموزان پایه هفتم با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر عربی متوسطه : افزایش تفهیم درس عربی برای دانش آموزان  پایه هفتم با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
14 – بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار 2000 تومان

14 – بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر درس عربی : بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
12 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه   ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

12 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر عربی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه   ……. را به درس عربی علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و چهار صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید