طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  مغزهای [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک

معرفی:  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید لواشک اهداف [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس فرآوری میوه ها 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس فرآوری میوه ها

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس فرآوری میوه ها طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  فرآوری [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور درس بسته بندی گوشت قرمز 2000 تومان

طرح درس روزانه تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور درس بسته بندی گوشت قرمز

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور درس بسته بندی گوشت قرمز  نام کتاب درسی:  تولید و بسته بندی فراورده های دام و طیور   پایه تحصیلی: دوازدهم رشته صنایع [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه روغن کشی میوه  و دانه های روغنی درس تولید روغن زیتون 2000 تومان

طرح درس روزانه روغن کشی میوه و دانه های روغنی درس تولید روغن زیتون

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه روغن کشی میوه  و دانه های روغنی درس تولید روغن زیتون  نام کتاب درسی:  روغن کشی میوه  و دانه های روغنی   پایه تحصیلی: دوازدهم رشته صنایع غذایی موضوع درس: تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار  پایه دهم رشته صنایع غذایی درس تولید میوه خشک 2000 تومان

طرح درس روزانه کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار پایه دهم رشته صنایع غذایی درس تولید میوه خشک

معرفی طرح درس طرح درس روزانه کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار  پایه دهم رشته صنایع غذایی درس تولید میوه خشک اهداف : هدف کلی درس: توانایی تولید میوه خشک در مقیاس سنتی و آشنایی با روش های صنعتی [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه روغن کشی میوه  و دانه های روغنی درس استخراج روغن با حّلل 2000 تومان

طرح درس روزانه روغن کشی میوه و دانه های روغنی درس استخراج روغن با حّلل

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه روغن کشی میوه  و دانه های روغنی درس استخراج روغن با حّلل  نام کتاب درسی:  روغن کشی میوه  و دانه های روغنی   پایه تحصیلی: دوازدهم رشته صنایع غذایی موضوع درس: [...]

مشاهده و خرید