طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس: مدینه شهر پیامبر  اهداف : 1- مفهوم تاریخ هجری شمسی [...]

مشاهده و خرید