طرح درس چند پایه کلاس های اول و دوم 2000 تومان

طرح درس چند پایه کلاس های اول و دوم

معرفی طرح درس طرح درس چند پایه کلاس های اول و دوم اهداف :طرح درس قران اول و هدیه دوم -دانش آموز با وظایف یک فرد مسلمان بطور کلی آشنا شود. -با نماز و خواندن آن به عنوان وظیفه یک مسلمان آشنا شود. [...]

مشاهده و خرید
طرح درس چند پایه کلاس های پنجم و ششم 2000 تومان

طرح درس چند پایه کلاس های پنجم و ششم

معرفی طرح درس طرح درس چند پایه کلاس های پنجم و ششم اهداف : کلاس: پنجم              ماده درسی: ریاضی                     ششم             ماده درسی: علوم موضوع: پنجم             تبدیل کسر بزرگتر از [...]

مشاهده و خرید