220 – کاهش استرس دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از روش های خلاق 2000 تومان

220 – کاهش استرس دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از روش های خلاق

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ریاضی : کاهش استرس دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از روش های خلاق – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
157 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند 2000 تومان

157 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ، دبیر و درس ریاضی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه [...]

مشاهده و خرید