171 – درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی صحیح خوانی آیات88تا93سوره نحل 2000 تومان

171 – درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی صحیح خوانی آیات88تا93سوره نحل

معرفی درس پژوهی عنوان درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی صحیح خوانی آیات88تا93سوره نحل – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر چکیده و [...]

مشاهده و خرید
166 – درس پژوهی  پایه پنجم ابتدایی کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟ 2000 تومان

166 – درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟

معرفی درس پژوهی عنوان درس پژوهی  پایه پنجم ابتدایی کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر [...]

مشاهده و خرید
138 – درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی  آیات 1تا10سوره انبیا 2000 تومان

138 – درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا

معرفی درس پژوهی عنوان درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی  آیات 1تا10سوره انبیا – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید