155- طرح درس روزانه درس عربی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس اهمیه الغه العربیه 2000 تومان

155- طرح درس روزانه درس عربی هشتم بر اساس برنامه سند ملی درس اهمیه الغه العربیه

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه درس ادبیات عربی هشتم  بر اساس برنامه سند ملی درس اهمیه الغه العربیه  نام کتاب درسی: عربی مقطع تحصیلی: هشتم   موضوع درس: اهمیه لغت العربیه    اهداف : – ایجاد [...]

مشاهده و خرید