804 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( تـ ت ) 2000 تومان

804 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( تـ ت )

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( تـ ت) نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )               مقطع : پیش دبستانی     نام واحد یادگیری درس [...]

مشاهده و خرید