طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانواده ام را دوست دارم 2000 تومان

طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانواده ام را دوست دارم

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانواده ام را دوست دارم  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: خانواده ام را دوست دارم اهداف : آشنا کردن دانش [...]

مشاهده و خرید