179- طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی 2000 تومان

179- طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم  ابتدایی موضوع درس: دوستی اهداف : ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ : [...]

مشاهده و خرید