طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس بازسازی ویرانه ها 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس بازسازی ویرانه ها

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس بازسازی ویرانه ها  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:  بازسازی ویرانه ها  اهداف : 1- با تغییر روش زندگی [...]

مشاهده و خرید