طرح درس روزانه تربیت بدنی دریافت در ناحیه سینه(بالای کمر) هندبال 2000 تومان

طرح درس روزانه تربیت بدنی دریافت در ناحیه سینه(بالای کمر) هندبال

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه تربیت بدنی دریافت در ناحیه سینه(بالای کمر) هندبال  نام کتاب درسی: تربیت بدنی     پایه تحصیلی: ابتدایی و متوسطه   موضوع درس: هندبال دریافت در ناحیه سینه هندبال اهداف [...]

مشاهده و خرید
170 – طرح درس روزانه تربیت بدنی ابتدایی مهارت طناب جفت جلو وعقب 2000 تومان

170 – طرح درس روزانه تربیت بدنی ابتدایی مهارت طناب جفت جلو وعقب

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه تربیت بدنی ابتدایی مهارت طناب جفت جلو وعقب  نام کتاب درسی: تربیت بدنی  پایه تحصیلی: ابتدایی موضوع درس: مهارت طناب جفت جلو وعقب اهداف : موضوع تدریس فاکتور آمادگی [...]

مشاهده و خرید