186- طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس حجم های هندسی 2000 تومان

186- طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس حجم های هندسی

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سندملی درس حجم های هندسی  نام کتاب درسی: ریاضی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: حجم های هندسی اهداف : اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی [...]

مشاهده و خرید