طرح درس روزانه درس دین و زندگی 3 درس وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع) 2000 تومان

طرح درس روزانه درس دین و زندگی 3 درس وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه درس دین و زندگی 3 درس وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)  نام کتاب درسی: دین و زندگی 3 پایه تحصیلی: دوازدهم موضوع  درس: وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع) اهداف : آشنایی [...]

مشاهده و خرید