طرح درس روزانه کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار  پایه دهم رشته صنایع غذایی درس تولید میوه خشک 2000 تومان

طرح درس روزانه کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار پایه دهم رشته صنایع غذایی درس تولید میوه خشک

معرفی طرح درس طرح درس روزانه کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار  پایه دهم رشته صنایع غذایی درس تولید میوه خشک اهداف : هدف کلی درس: توانایی تولید میوه خشک در مقیاس سنتی و آشنایی با روش های صنعتی [...]

مشاهده و خرید