602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار 2000 تومان

602 – طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار

معرفی طرح درس : طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا – تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار  نام کتاب درسی: شیمی پایه تحصیلی: دوازدهم موضوع  درس: فلزها، عنصرهایی شکل [...]

مشاهده و خرید
541 – طرح درس شیمی 3 درس محلولها 2000 تومان

541 – طرح درس شیمی 3 درس محلولها

معرفی طرح درس : طرح درس شیمی 3 درس محلولها  نام کتاب درسی: شیمی 3  پایه تحصیلی: سوم دبیرستان موضوع درس: محلول ها اهداف : فرآیند تشکیل محلولها و تجزیه و تحلیل آن از لحاظ جاذبه های بین ملکولی بشر- [...]

مشاهده و خرید