763 – طرح درس و طراحی آموزشی عربی 3 علوم انسانی درس ابتسم للحیاه ( ناقص ) 2000 تومان

763 – طرح درس و طراحی آموزشی عربی 3 علوم انسانی درس ابتسم للحیاه ( ناقص )

معرفی طرح درس :  طرح درس و طراحی آموزشی عربی 3 علوم انسانی درس ابتسم للحیاه ( ناقص )  نام کتاب درسی: عربی 3    مقطع تحصیلی: سوم علوم انسانی   موضوع درس:   ابتسم للحیاه ( ناقص )  اهداف : اهداف کلی [...]

مشاهده و خرید