طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید عرقیات گیاهی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس مغزهای درختی طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  مغزهای [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس محصولات پودری و ادویه طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک

معرفی:  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید لواشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید لواشک اهداف [...]

مشاهده و خرید
طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس فرآوری میوه ها 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس فرآوری میوه ها

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس فرآوری میوه ها طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  فرآوری [...]

مشاهده و خرید