طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:وزیران کاردان شهرهای آباد  اهداف : 1- با [...]

مشاهده و خرید