طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پنجم درس خورشید پشت ابر  (نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پنجم درس خورشید پشت ابر (نمونه دوم )

معرفی  : طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پنجم درس خورشید پشت ابر  (نمونه دوم )  نام کتاب درسی: هدیه های آسمان   پایه تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:  خورشید پشت ابر  (نمونه دوم ) اهداف : آشنایی با [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس وزیران کاردان شهرهای آباد  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس:وزیران کاردان شهرهای آباد  اهداف : 1- با [...]

مشاهده و خرید
طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر 2000 تومان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم درس مدینه شهر پیامبر  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی   مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی موضوع درس: مدینه شهر پیامبر  اهداف : 1- مفهوم تاریخ هجری شمسی [...]

مشاهده و خرید