طرح درس روزانه کمپوت و کنسرو یازدهم درس تهیه مواد اولیه کنسروهای گیاهی 2000 تومان

طرح درس روزانه کمپوت و کنسرو یازدهم درس تهیه مواد اولیه کنسروهای گیاهی

معرفی طرح درس :     طرح درس روزانه کمپوت و کنسرو یازدهم درس تهیه مواد اولیه کنسروهای گیاهی نام درس : کمپوت و کنسرو              پایه یازدهم   رشته صنایع غذایی     درس تهیه مواد اولیه کنسروهای [...]

مشاهده و خرید