طرح درس گیاهان دارویی درس مراحل آماده سازی میوه ها برای خشک کردن 2000 تومان

طرح درس گیاهان دارویی درس مراحل آماده سازی میوه ها برای خشک کردن

معرفی طرح درس  طرح درس گیاهان دارویی درس مراحل آماده سازی میوه ها برای خشک کردن اهداف کلی: اصول آماده سازی میوه ها-اصول آنزیم بری در فرایند خشک کردن میوه ها منظور معلم از آموزش عبارتند از: آشنایی [...]

مشاهده و خرید