طرح درس علوم تجربی هفتم درس یاخته 2000 تومان

طرح درس علوم تجربی هفتم درس یاخته

معرفی  :  طرح درس علوم تجربی هفتم درس یاخته  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: یاخته اهداف : کلی: ­­­آشنایی با شباهت موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار یاخته­ی و عملکرد. جزئی: [...]

مشاهده و خرید
640 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس از معدن تا خانه 2000 تومان

640 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس از معدن تا خانه

معرفی طرح درس : طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس از معدن تا خانه  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: از معدن تا خانه اهداف : آشنایی دانش آموزان با پگونگی [...]

مشاهده و خرید
620 – طرح درس علوم تجربی هفتم درس آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن 2000 تومان

620 – طرح درس علوم تجربی هفتم درس آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

معرفی طرح درس : طرح درس علوم تجربی هفتم درس آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن اهداف [...]

مشاهده و خرید
190 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس سفر آب روی زمین 2000 تومان

190 – طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس سفر آب روی زمین

معرفی طرح درس : طرح درس علوم تجربی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس سفر آب روی زمین  نام کتاب درسی: علوم تجربی پایه تحصیلی: هفتم موضوع درس: سفر آب روی زمین اهداف :   اهداف بر اساس تلفیقی از [...]

مشاهده و خرید