551 – طرح درس روزانه هدیه های اسمانی سوم ابتدایی درس ماه مهمانی خدا 2000 تومان

551 – طرح درس روزانه هدیه های اسمانی سوم ابتدایی درس ماه مهمانی خدا

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس ماه مهمانی خدا  نام کتاب درسی: هدیه های آسمانی مقطع تحصیلی:سوم  ابتدایی موضوع درس: ماه مهمانی خدا    اهداف : ماه مبارک رمضان و [...]

مشاهده و خرید