523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه 2000 تومان

523 – طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه

معرفی طرح درس : طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم بر اساس سند ملی درس قوه قضاییه  نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی           تحصیلی:  هشتم              موضوع   درس: قوه قضاییه اهداف : راهبرد موضوعی [...]

مشاهده و خرید