طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :  طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: جستجو و جمع آوری اطلاعات  اهداف : [...]

مشاهده و خرید
755 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات 2000 تومان

755 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات   نام کتاب درسی: کار و فناوری     پایه تحصیلی:هفتم      موضوع درس: جستجو و جمع آوری اطلاعات  اهداف : هدف [...]

مشاهده و خرید