812 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( کـ ک ) 2000 تومان

812 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( کـ ک )

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( کـ ک) نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )               مقطع : پیش دبستانی     نام واحد یادگیری درس [...]

مشاهده و خرید