2000 تومان

طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با فروشگاه و پول

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با فروشگاه و پول نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با فروشگاه و پول اهداف : از دانش [...]

مشاهده و خرید