710 – طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی نام واحد یادگیری : آیه ی الحمدالله رب العالمین 2000 تومان

710 – طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی نام واحد یادگیری : آیه ی الحمدالله رب العالمین

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی نام واحد یادگیری : آیه ی الحمدالله رب العالمین نام درس :قرآن و مفاهیم دینی                مقطع : پیش دبستانی          نام واحد یادگیری درس : آیه ی [...]

مشاهده و خرید