713 – طرح درس قرآن پیش دبستانی آشنایی با پیامبر اکرم (ص) و آیه ی محمد رسول الله 2000 تومان

713 – طرح درس قرآن پیش دبستانی آشنایی با پیامبر اکرم (ص) و آیه ی محمد رسول الله

معرفی طرح درس :   طرح درس قرآن پیش دبستانی آشنایی با پیامبر اکرم (ص) و آیه ی محمد رسول الله نام درس :قرآن و مفاهیم دینی                مقطع : پیش دبستانی         نام واحد یادگیری درس : آشنایی با [...]

مشاهده و خرید