817 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( خـ خ ) 2000 تومان

817 – طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( خـ خ )

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( خـ خ) نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )               مقطع : پیش دبستانی         نام واحد یادگیری [...]

مشاهده و خرید