650- طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس از همه مهربان تر 2000 تومان

650- طرح درس روزانه کتاب فارسی دوم ابتدایی درس از همه مهربان تر

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه  کتاب فارسی دوم ابتدایی درس از همه مهربان تر  نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:دوم  ابتدایی موضوع درس: از همه مهربان تر اهداف : آشنایی دانش آموزان با دعا تقویت [...]

مشاهده و خرید