طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم )

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس:کار با چوب ( نمونه دوم ) اهداف :   صنایع چوبی ، [...]

مشاهده و خرید