طرح درس چند پایه کلاس های پنجم و ششم 2000 تومان

طرح درس چند پایه کلاس های پنجم و ششم

معرفی طرح درس طرح درس چند پایه کلاس های پنجم و ششم اهداف : کلاس: پنجم              ماده درسی: ریاضی                     ششم             ماده درسی: علوم موضوع: پنجم             تبدیل کسر بزرگتر از [...]

مشاهده و خرید