طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع 2000 تومان

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی درس یک نماز و ده رکوع

معرفی  : طرح درس روزانه درس یک نماز و ده رکوع هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی  نام کتاب درسی:  هدیه های آسمانی                   پایه :  چهارم              درس :یک نماز و ده رکوع  اهداف : سه مورد [...]

مشاهده و خرید