331 – چگونه توانستم پرخاشگری  را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم 2000 تومان

331 – چگونه توانستم پرخاشگری را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستیم پرخاشگری را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستیم پرخاشگری را در تعدادی از هنرجویانم برطرف کنم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن [...]

مشاهده و خرید
330 – چگونه توانستم مشکل کم رویی بهاره  دانش آموز پایه دوم ابتدایی را حل نمایم ؟ 2000 تومان

330 – چگونه توانستم مشکل کم رویی بهاره دانش آموز پایه دوم ابتدایی را حل نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی بهاره  دانش آموز پایه دوم ابتدایی را حل نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل کم رویی بهاره  دانش آموز پایه دوم ابتدایی را حل نمایم ؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
322 – چگونه توانستم باروش تشویق ومحبت افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی را تقویت کنم 2000 تومان

322 – چگونه توانستم باروش تشویق ومحبت افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی را تقویت کنم

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم باروش تشویق ومحبت افزایش اعتمادبه نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی را تقویت کنم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم باروش تشویق ومحبت افزایش [...]

مشاهده و خرید
311 – چگونه توانستم با اجرای طرح کرامت ، تاثیر مطلوبی بر رفتار دانش آموزان ایجاد کنم ؟ 2000 تومان

311 – چگونه توانستم با اجرای طرح کرامت ، تاثیر مطلوبی بر رفتار دانش آموزان ایجاد کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با اجرای طرح کرامت ، تاثیر مطلوبی بر رفتار دانش آموزان ایجاد کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با اجرای طرح کرامت ، تاثیر مطلوبی بر رفتار دانش آموزان ایجاد [...]

مشاهده و خرید