80 – چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم 2000 تومان

80 – چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم – فایل بصورت ورد [...]

مشاهده و خرید
61 – چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ 2000 تومان

61 – چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – [...]

مشاهده و خرید