طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند 2000 تومان

طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند

معرفی :   طرح درس  روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند درس : پیام های آسمانی      پایه : هفتم           درس : استعانت از خداوند اهداف کلی: راهبرد موضوعی: (موضوع) استعانت از خدا [...]

مشاهده و خرید