طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک 2000 تومان

طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک

معرفی طرح درس  طرح درس فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار دهم درس تولید سبزی خشک طرح درس روزانه     کتاب فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار           پایه دهم رشته صنایع غذایی              درس :  تولید [...]

مشاهده و خرید