طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند 2000 تومان

طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند

معرفی :   طرح درس  روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند درس : پیام های آسمانی      پایه : هفتم           درس : استعانت از خداوند اهداف کلی: راهبرد موضوعی: (موضوع) استعانت از خدا [...]

مشاهده و خرید
776 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هشتم درس ما مسلمانان ( نمونه شماره دو سایت ) 2000 تومان

776 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هشتم درس ما مسلمانان ( نمونه شماره دو سایت )

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی هشتم درس ما مسلمانان ( نمونه شماره دو سایت )  نام کتاب درسی: پیام های آسمانی  مقطع تحصیلی: هشتم    موضوع درس: ما مسلمانان    اهداف : رئوس [...]

مشاهده و خرید
771 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس مسئولیت همگانی (نمونه دوم در سایت ) 2000 تومان

771 – طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس مسئولیت همگانی (نمونه دوم در سایت )

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم درس مسئولیت همگانی (نمونه دوم در سایت ) طرح درس روزانه        کتاب : پیام های اسمانی               پایه : نهم   درس : مسئولیت همگانی   [...]

مشاهده و خرید