841 – طرح درس ریاضی پیش دبستانی آموزش استفاده از عدد به عنوان یک شماره ی خاص 2000 تومان

841 – طرح درس ریاضی پیش دبستانی آموزش استفاده از عدد به عنوان یک شماره ی خاص

معرفی طرح درس :  طرح درس ریاضی پیش دبستانی آموزش استفاده از عدد به عنوان یک شماره ی خاص نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی              نام واحد یادگیری درس :    آموزش استفاده از عدد [...]

مشاهده و خرید