844 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم اضافه کردن، کم کردن و مساوی 2000 تومان

844 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم اضافه کردن، کم کردن و مساوی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم اضافه کردن، کم کردن و مساوی نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی             نام واحد یادگیری درس : مفهوم اضافه کردن، کم کردن و [...]

مشاهده و خرید