194 – طرح درس چند پایه درس اشکال هندسی ریاضی پایه دوم هنر پایه سوم راضی پایه چهارم 2000 تومان

194 – طرح درس چند پایه درس اشکال هندسی ریاضی پایه دوم هنر پایه سوم راضی پایه چهارم

معرفی طرح درس : طرح درس چند پایه درس اشکال هندسی ریاضی پایه دوم هنر پایه سوم راضی پایه چهارم  نام کتاب درسی: ریاضی و هنر پایه تحصیلی: چند پایه موضوع درس: اشکال هندسی اهداف :   با مفهوم اشکال [...]

مشاهده و خرید