481 – چگونه تو انستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟ 2000 تومان

481 – چگونه تو انستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ازشیوع شپش پدیکلوز دربین دانش آموزان جلوگیری کنم؟ – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
404 – چگونه توانستم با علاقمند نمودن دانش آموز به فعالیت های ورزشی روزانه و آشنایی با هرم غذایی در بهبود چاقی و تناسب اندام وی تاثیر گذار باشم؟ 2000 تومان

404 – چگونه توانستم با علاقمند نمودن دانش آموز به فعالیت های ورزشی روزانه و آشنایی با هرم غذایی در بهبود چاقی و تناسب اندام وی تاثیر گذار باشم؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم با علاقمند نمودن دانش آموز به فعالیت های ورزشی روزانه و آشنایی با هرم غذایی در بهبود چاقی و تناسب اندام وی تاثیر گذار باشم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم با [...]

مشاهده و خرید
181 – چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم 2000 تومان

181 – چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم فرهنگ مصرف شیر را در دانش آموزان و خانواده ها افزایش دهم – فایل بصورت [...]

مشاهده و خرید
180 – چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟ 2000 تومان

180 – چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مصرف خوارکی دانش آموزان را کنترل کنم؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
127 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟ 2000 تومان

127 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
123 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم ؟ 2000 تومان

123 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه …….. را به استفاده از [...]

مشاهده و خرید
91 – چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ 2000 تومان

91 – چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
88 –  چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ 2000 تومان

88 – چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش [...]

مشاهده و خرید