182 – افزایش اعتماد به نفس یکی از دانش آموزان با روش های مناسب و جدید 2000 تومان

182 – افزایش اعتماد به نفس یکی از دانش آموزان با روش های مناسب و جدید

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : افزایش اعتماد به نفس یکی از دانش آموزان با روش های مناسب و جدید – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
180 – دور کردن سختی جدایی از والدین در  یکی از دانش آموزان 2000 تومان

180 – دور کردن سختی جدایی از والدین در یکی از دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : دور کردن سختی جدایی از والدین در  یکی از دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
175 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ و یادگیری حکمت های نهج البلاغه با روش های مناسب 2000 تومان

175 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ و یادگیری حکمت های نهج البلاغه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی و دبیر دینی : علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ و یادگیری حکمت های نهج البلاغه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
173 – نهادینه کردن  سیره اخلاقی پیامبر(ص) در دانش آموزان با روش های خلاقانه 2000 تومان

173 – نهادینه کردن سیره اخلاقی پیامبر(ص) در دانش آموزان با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : نهادینه کردن  سیره اخلاقی پیامبر(ص) در دانش آموزان با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
170 – افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تشویق 2000 تومان

170 – افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تشویق

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار : افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تشویق – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو [...]

مشاهده و خرید
134 – حل مشکلات یکی از دانش آموزان با اختلالات یادگیری با روش های مناسب 2000 تومان

134 – حل مشکلات یکی از دانش آموزان با اختلالات یادگیری با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : حل مشکلات یکی از دانش آموزان با اختلالات یادگیری با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید