177 – علاقمند کردن دانش آموزان به استفاده از لوازم التحریر ایرانی 2000 تومان

177 – علاقمند کردن دانش آموزان به استفاده از لوازم التحریر ایرانی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : علاقمند کردن دانش آموزان به استفاده از لوازم التحریر ایرانی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان 2000 تومان

136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و رفتاری یکی از دانش اموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار و دبیر : راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
135 –  حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

135 – حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر :  حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
132 – بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس 2000 تومان

132 – بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر : بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید