244 – بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت 2000 تومان

244 – بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  مدیر مدرسه  : بالا بردن کیفیت آموزشی مدرسه با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید