321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس 2000 تومان

321 – افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم با استفاده از روشهای نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس و دبیر علوم : افزایش یادگیری دانش اموزان در درس علوم  با استفاده از روشهای نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
212 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی 2000 تومان

212 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر اقتصاد  : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
202 –      تقویت  روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس  در درس علوم بار وش های خلاقانه 2000 تومان

202 – تقویت روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس در درس علوم بار وش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی علوم :      تقویت  روحیه همکاری بین دانش آموزان کلاس  در درس علوم بار وش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید