122 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم ؟ 2000 تومان

122 – چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به شرکت در نماز جماعت علاقمند سازم ؟ – [...]

مشاهده و خرید
121 – چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا نهادینه سازم؟ 2000 تومان

121 – چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا نهادینه سازم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا نهادینه سازم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا [...]

مشاهده و خرید