240 – بهبود روابط انسانی وتسهیل ارتباطات بین معلم،اولیاودانش آموزان  با راه حل های مناسب 2000 تومان

240 – بهبود روابط انسانی وتسهیل ارتباطات بین معلم،اولیاودانش آموزان با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر مدرسه : بهبود روابط انسانی وتسهیل ارتباطات بین معلم،اولیاودانش آموزان  با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و سه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
222 – بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان  با راه کارهای مناسب 2000 تومان

222 – بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان با راه کارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان  با راه کارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه 2000 تومان

204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
200 -درمان مشکلات و اختلالات  املا نویسی دانش آموزان پایه هفتم  با روش های مناسب 2000 تومان

200 -درمان مشکلات و اختلالات املا نویسی دانش آموزان پایه هفتم با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدبیر ادبیات فارسی : درمان مشکلات و اختلالات  املا نویسی دانش آموزان پایه هفتم  با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه [...]

مشاهده و خرید
175 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ و یادگیری حکمت های نهج البلاغه با روش های مناسب 2000 تومان

175 – علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ و یادگیری حکمت های نهج البلاغه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی و دبیر دینی : علاقمند کردن دانش آموزان به حفظ و یادگیری حکمت های نهج البلاغه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
169 – افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس 2000 تومان

169 – افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی هنر آموز گرافیک  : افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده [...]

مشاهده و خرید
156 – ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب 2000 تومان

156 – ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه : ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
150 – تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب 2000 تومان

150 – تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر و معلم ورزش : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید